Tietosuoja sosiaalisessa mediassa

#EHKÄISYNETTI-sivuston sosiaalisen median kanavat (jäljempänä ”sosiaalisen median kanavat”) tarjoaa Bayer Oy (jäljempänä ”me” tai ”Bayer”). Lisätietoa sosiaalisen median kanavien palveluntarjoajasta on Julkaisuoikeus -osiossa.

 

1. Henkilötietojen käsittely

 

Jäljempänä on tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään, kun käytät sosiaalisen median kanaviamme. Ellei jäljempänä toisin mainita, henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on, että tällainen käsittely on tarpeen, jotta pyytämäsi sosiaalisen median kanavien toiminnot ovat käytettävissä (yleinen tietosuoja-asetus, art. 6[1][b]).


1.1. Sosiaalisen median kanavien käyttö

1.1.1. Kommentti-, viesti- tai chatti-toiminnot

Voit ottaa meihin suoraan yhteyttä sosiaalisen median kanavien kommentti-, viesti- tai chatti-toimintojen kautta. Tässä yhteydessä antamiasi tietoja käsitellään yksinomaan siitä syystä, jotta voimme vastata sinulle, ellei muita syitä mainita tietosuojalausunnossa.

1.1.2. Haittavaikutuksia ja tuotteen laatuun liittyviä valituksia koskevat tiedot

Sosiaalisen median kanavia ei ole tarkoitettu tai suunniteltu seuraavia asioita koskevaan viestintään: haittavaikutukset, terapeuttisen vaikutuksen puute, lääkitysvirheet, harmaiden markkinoiden tuotteet tai lääkeväärennökset, lääkkeiden väärinkäyttö tai myyntiluvan ulkopuolinen käyttö, tuotteen laatuun liittyvät valitukset ja/tai muut asiat, jotka koskevat Bayerin tuotteiden turvallisuutta tai laatua. Jos haluat ilmoittaa haittavaikutuksista tai tehdä laatua koskevan valituksen, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen (esim. lääkäriin tai apteekkiin) tai paikalliseen terveysviranomaiseen tai ilmoita haittavaikutuksista verkkosivustomme kautta.

Jos kuitenkin ilmoitat haittavaikutuksista tai muista Bayerin tuotteiden turvallisuuteen tai laatuun liittyvistä ongelmista, meidän on laillisten velvoitteidemme mukaan käsiteltävä viesti ja mahdollisesti otettava sinuun yhteyttä asioiden selvittämiseksi.

Tämän jälkeen meidän on ilmoitettava toimivaltaisille terveysviranomaisille raportoimistasi asioista. Tässä tapauksessa tietosi voidaan lähettää eteenpäin anonymisoituna, ts. sellaisia tietoja ei lähetetä, joista sinut voitaisiin suoraan tunnistaa. Voimme myös joutua lähettämään nämä anonymisoidut ilmoitukset edelleen konsernimme yrityksille ja yhteistyökumppaneille siinä laajuudessa kuin niillä on sama velvollisuus ilmoittaa asiasta alueidensa toimivaltaisille terveysviranomaisille.

1.1.3. Tykkäys-toiminnon käyttö

Jokainen, joka painaa Tykkää-painiketta, lähettää tietoa alustan tarjoajalle, joka toimittaa tiedot meille kootussa muodossa. Tiedot koskevat keskimääräistä ikärakennetta, asuinpaikka, sukupuolta, kieltä ja harrastuksia ja liittyvät kaikkiin niihin käyttäjiin, jotka painavat Tykkää-painiketta kyseisellä sosiaalisen median kanavallamme. Emme saa missään vaiheessa yksilökohtaisia tietoja. Lisätietoja näistä alustan tarjoajan keräämistä tiedoista on alustan tarjoajan tietosuojalausunnossa (D).

 

1.2. Sosiaalisen median hallintatyökalu

Käytämme sosiaalisen median hallintatyökalua tilien valvontaan, kanavilla jakamamme sisällön hallintaan ja käyttäjien aktiivisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksemme ohjaamiseen (yleinen tietosuoja-asetus, art. 6[1][f]). Tästä syystä kaikki toimintosi sosiaalisen median kanavissamme (kuten kommentit, tykkäykset, julkaisut ja viestit) siirretään sosiaalisen median hallintatyökaluun ja säilytetään siellä.
Sosiaalisen median hallintatyökalulla voimme analysoida sosiaalisen median kanavien vierailijoiden kokonaisaktiivisuutta. Voimme esimerkiksi

 • määrittää aktiivisimmat kävijät
 • määrittää asenteita automaattisen ja manuaalisen pisteytyksen kautta
 • tunnistaa ja profiloida brändin kannattajat ja tärkeimmät vaikuttajat 
 • havaita ja poistaa roskapostit viestisuodattimilla.

1.3. Sosiaalisen median seuranta

Käytämme niin kutsuttua sosiaalisen median seurantaa. Sosiaalisen median seurannan avulla tunnistetaan ja arvioidaan, mitä yrityksestä, yksilöstä, tuotteesta tai brändistä sanotaan sosiaalisen median kanavissa. Käytämme sosiaalisen median seurantapalveluita vain julkisesti saatavilla olevasta sisällöstä, jotta voimme 

 • tehdä avainsanahakuja useissa sosiaalisen median kanavissa 
 • seurata keskustelun laajuutta aina, kun käyttäjät ovat vuorovaikutuksessä brändimme kanssa,
 • seurata visualisoitua analytiikkaa keskustelutrendeistä tietyllä aikavälillä
 • etsiä, suodattaa ja analysoida keskusteluvirtoja ja
 • seurata meille tai liiketoiminnallemme tärkeiden henkilöiden tai yhteisöjen (ns. mielipidevaikuttajien) julkisesti saatavilla olevia mielipiteitä, lausuntoja ja muuta vuorovaikutteista viestintää sosiaalisessa mediassa.

Käytämme sosiaalisen median seurannasta saamiamme tietoja, jotta 

 • voimme ymmärtää paremmin asenteita, tarkoitusperiä, tunnelmaa ja markkinatrendejä sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme tarpeita ja siten parantaa palveluitamme ja tuotteitamme
 • voimme tunnistaa haittavaikutukset, terapeuttisen vaikutuksen puutteet, lääkitysvirheet, harmaiden markkinoiden tuotteet tai lääkeväärennökset, lääkkeiden väärinkäytön tai myyntiluvan ulkopuolisen käytön, tuotteen laatuun liittyvät valitukset ja/tai muut asiat, jotka koskevat tuotteidemme turvallisuutta tai laatua.

Henkilötietojen käsittely sosiaalisen median seurannan yhteydessä perustuu lakiperusteiseen lupaan; se sallii käsittelyn, joka on tarpeen edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (yleinen tietosuoja-asetus, art. 6[1][f]).

 

1.4. Henkilötietojen siirto toimeksiannettua käsittelyä varten

Käytämme sosiaalisen median kanavien hallintaan erikoistuneita palveluntarjoajia, joilla on pääsy kaikkien niiden käyttäjien tietoihin, jotka ottavat meihin yhteyttä sosiaalisen median kanavissa. Valitsemme nämä palveluntarjoajat huolellisesti, ja valvomme heidän toimintaansa säännöllisesti. Tietojenkäsittelysopimusten mukaisesti palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain ohjeistuksemme mukaan, tarkasti toimintaohjeitamme noudattaen.

 

1.5. Tietojen käsittely EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietojasi voidaan myös osaksi käsitellä Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa, joissa tietosuojan taso on yleensä alhaisempi kuin Euroopan maissa. Tällaisissa tapauksissa varmistetaan esimerkiksi palveluntarjoajien kanssa solmittavin erityissopimuksin (kopio saatavissa pyynnöstä), että tietojen suojaustaso on riittävä. Muuten pyydämme sinulta nimenomaista suostumusta tällaiseen käsittelyyn.

 

2. Tietoa oikeuksista

 

Sovellettavien tietosuojalakien mukaan sinulla on seuraavat yleiset oikeudet: 

 • oikeus nähdä tallentamamme, sinua koskevat henkilötiedot 
 • oikeus pyytää henkilötietojen korjausta, poistamista tai rajoitettua käsittelyä 
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuihin etuihimme tai yleiseen etuun tai joka koskee profilointia, paitsi jos voimme todistaa, että käsittelyyn on olemassa pakottavia ja perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten
 • oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen 
 • oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille. 
 • Voit milloin tahansa tulevaisuudessa peruuttaa henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä koskevan suostumuksesi.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, osoita pyyntösi alla mainittuun osoitteeseen. (kohta 3. yhteystiedot).
 

3. Yhteystiedot

 

Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, lähetä yksityisviesti sosiaalisen median viestitoiminnon kautta, verkkosivuillamme tai ota yhteys yrityksemme tietosuojavastaavaan seuraavaan osoitteeseen: 

Tietosuojavastaava
Bayer Oy
PL 415, 20101 Turku

 

4. Sosiaalisen median alustan tarjoajan suorittama henkilötietojen käsittely

 

Huomaa, että sosiaalisen median alustan tarjoaja käsittelee myös henkilötietojasi, kun käyt sosiaalisen median kanavissamme. Lisätietoja on kyseisen sosiaalisen median alustan tarjoajan tietosuojalausunnossa.

 

5. Tietosuojalausunnon päivittäminen

 

Voimme aika ajoin päivittää tietosuojalausuntoamme. Tietosuojalausunnon päivitykset julkaistaan sosiaalisen median kanavissamme. Kaikki muutokset astuvat voimaan, kun ne julkaistaan sosiaalisen median kanavissa. Suosittelemme siksi säännöllistä vierailua sosiaalisen median kanavissamme, jotta saat tiedon mahdollisista päivityksistä.  
 

6. Netiketti

 

Bayerin toimiala on erittäin sensitiivinen ja säädelty. Tästä syystä meidän on noudatettava tiettyjä sääntöjä, joiden mukaisesti toimimme kaikilla viestintäkanavillamme. Monia lääkkeitämme käytetään vakavien sairauksien hoitoon. Myös reseptillä myytävien ehkäisyvälineiden käyttö edellyttää, että henkilö saa sitä ennen tarkkaa lääketieteellistä tietoa ja neuvontaa. Tästä syystä vältämme huolellisesti julkaisemasta sellaista lääketieteellistä tietoa, jota ei voi seurata tai tarkistaa. Bayer varaa siten oikeuden poistaa harkintansa mukaan julkaisuja, kommentteja, kuvia tai videoita, jos ne eivät ole yhdenmukaisia ohjeidemme tai alan sääntelymääräysten kanssa. Tämä ei ehkä vastaa aivan Web 2.0 -konseptia, mutta terveydenhuoltoalan yrityksenä meillä on vastuu hallita sosiaalisen median kanaviamme siten, että ne vastaavat olemassa olevaa lainsäädäntöä.
Lue seuraavat kohdat, joissa selitetään, miksi sisältöä voidaan joutua poistamaan sivustoltamme: 

 

6.1. Tuotteet

Käyttäjien lausunnot sosiaalisissa kanavissa eivät aina vastaa meidän käsitystämme. Meidän on kuitenkin täytettävä kaikki alan säädökset. Esimerkiksi reseptilääkkeitä saa mainostaa vain terveydenhuollon ammattilaisille. Tästä syystä poistamme kaikki julkaisut, jotka viittaavat jonkin yrityksen (myös Bayerin) lääkebrändiin riippumatta siitä, onko julkaisu myönteinen vai kielteinen.

 

6.2. Lääketieteelliset kysymykset

Sosiaalisen median kanavissamme julkaistava sisältö on ainoastaan tiedottavaa. Tämä sisältö ei korvaa yksilöllistä lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Keskustele aina lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa henkilökohtaisista lääketieteellisistä kysymyksistä. 

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia. Jos haluat ilmoittaa haittavaikutuksesta tai tehdä valituksen tuotteesta, ota yhteyttä tämän linkin kautta.

 

6.3. Viestinnän sävy

Koska kunnioitamme kaikkia sivustolla vierailevia, pyydämme jokaista puolestaan kohtelemaan muita kunnioittavasti, vaikka kaikki eivät aina olekaan samaa mieltä keskenään. Bayer varaa kuitenkin oikeuden poistaa julkaisuja oman harkintansa mukaan. Emme halua sensuroida tätä sivua, mutta joissakin tilanteissa saatamme joutua poistamaan julkaisuja. Jos käytät epäkunnioittavaa kieltä, julkaisusi poistetaan (ja sosiaalisen median [Facebookin] rienaussuodatin mahdollisesti suodattaa sen jo ennen julkaisua). Karkean kielenkäytön lisäksi seulomme:

 • henkilökohtaiset loukkaukset ja kaikenlaiset halventavat kommentit, jotka koskevat laitoksia, organisaatioita tai yrityksiä, seksistiset tai rasistiset kommentit tai vihapuheen, kehotukset mihin tahansa väkivaltaan ja kutsut mielenosoituksiin tai poliittisesti suuntautuneisiin kokouksiin
 • kaikki kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaukset, mukaan luettuna tekijänoikeuksien loukkaukset 
 • julkaisut ja kommentit, jotka eivät liity keskustelun viesteihin tai aiheeseen
 • tavaroiden tai palveluiden tarjoamisen joko kaupallisesti tai yksityisesti tai tämän sosiaalisen kanavan käyttämisen mainostukseen
 • roskapostit, ts. kaiken automaattisesti luotavan sisällön tai saman kommentin toistuvat uudelleenlähetykset.

Törkeät tai toistuvat rikkomukset voivat johtaa käyttäjän myöhempien viestien estämiseen ja mahdolliseen tilin käytön estämiseen kyseisellä sivulla.

Tämän yhteisön hengessä pyydämme, että jokainen keskusteluun osallistuva pitää viestinnän ystävällisenä, kunnioittavana ja asianmukaisena. Tämän kanavan viestinnän tulisi tyyliltään vastata seuraavia ohjeita:  

 • Kohtele jokaista käyttäjää kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.
 • Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Kunnioita tätä oikeutta, äläkä tyrkytä kenellekään väkisin omaa mielipidettäsi.
 • Kunnioita toisten oikeuksia.

Uskomme, että sosiaalinen media tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vuoropuheluun ja ehkäisystä oppimiseen. Odotamme innolla, että saamme vaihtaa ajatuksia ja keskustella kanssasi. Luodaan yhdessä tilaa ajatusten ja ideoiden vaihdolle.

Päivitetty viimeksi: 19.1.2021