Tietosuojalausunto

Verkkosivujen käytön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen suojaaminen on tärkeä asia johon Bayer suhtautuu erittäin vakavasti. Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja säilytetään ja mitä hävitetään, ja miten tiedot turvataan.

Tietojen kerääminen

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Käyttötarkoitukset

Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot

Oikeus peruuttaa tietojen käyttölupa

Tietojen säilyttäminen

Evästeiden käyttö

Verkkosivuston käytön analysointi

Turvallisuus

Lapset

Yhteystiedot