Ehkäisy kuuluu kaikille

 

Ehkäisytuotteet pillereistä kierukoihin ovat auttaneet naisia oman elämänsä suunnittelussa jo vuosikymmenten ajan. Meille suomalaisille modernit ehkäisyvälineet ovat itsestäänselvyys, mikä luo vapautta tehdä päätöksiä oman kehon ja tulevaisuuden suhteen. Sinulla on vapaus valita juuri sinulle sopiva ehkäisy. Se ei ole itsestäänselvyys kaikille maailmassa: teiniraskaudet, lapsiavioliitot sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien polkeminen ovat valitettavan usein arkipäivää monissa kehittyvissä maissa. Mutta onneksi maailma muuttuu - myös kehittyvien maiden tytöille ja naisille!

Ehkäisyssä on ennen kaikkea kyse naisen seksuaalioikeuksista ja tasa-arvosta. Ehkäisy antaa naisille mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä suuntaan esimerkiksi kouluttautumalla ja hankkimalla ammatin, joka edistää taloudellista riippumattimuutta ja koko perheen hyvinvointia.

Bayer 100 miljoonan naisen tukena

Bayerille naisten seksuaaliterveys, ehkäisyn kehittäminen ja vastuullisuus ovat lähellä sydäntä. Nämä ovat avainasemassa myös yrityksen maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen strategiassa, sillä Bayer sitoutunut tuomaan ehkäisyn 100 miljoonan matalamman tulotason maissa asuvan naisen ulottuville vuoteen 2030 mennessä.

Nuori nainen vihreässä mekossaanSuomessa Bayer jatkaa työtään nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi. Suomen kunnista vain noin kolmannes tarjoaa tällä hetkellä nuorille maksutonta raskauden ehkäisyä mikä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Jokaisen nuoren tulisi kuulua maksuttoman ehkäisyn piiriin ja saada olla mukana päättämässä hänen tarpeisiinsa sopivasta ehkäisystä. Nuorten maksuton ehkäisy kannattaa, sillä on tieteellistä näyttöä, että pitkävaikutteinen ehkäisy vähentää merkittävästi nuorille tehtäviä raskaudenkeskeytyksiä.

Turusta maailmalle

EhkäisykierukkaBayerin tuotantolaitos Turussa tunnetaan konsernin sisällä maailmanlaajuisena ehkäisyn innovaatiokeskuksena ja yhtenä strategisesti tärkeimmistä tuotantolaitoksista. Turusta, maailman ehkäisypääkaupungista, viedään ehkäisyvälineitä yli 130 maahan.

Turussa seurataan tiiviisti alan kehitystä ja ehkäisyn tulevia trendejä. Naisten tarpeet ovat keskiössä kun uusia tuotteita kehitetään. Myös vastuullisuus ja kestävän kehityksen mukaiset tuotantoprosessit ovat tärkeitä.

PP-PF-WHC-FI-0115-1/09-2020